W zakresie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w zakresie przyimek Nie mam tego w zakresie obowiązków.