W zamian [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w zamian przyimek W zamian za to odebrał nowy bilet.