W związku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w związku przyimek W związku z wypadkiem zablokowano przejazd.