Za [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za przyimek Miałem pistolet za pasem.