WDK w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego jest pomnikiem materialnym na cześć legionistów i Marszałka. Jego budowę rozpoczęto w 1933 roku jako Domu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Obiekt ukończono 2 lata później, a jego otwarcia dokonał Edward Rydz-Śmigły. W budynku odbywały się widowiska teatralne, akademie, rauty,  bale. W okresie okupacji niemieckiej obiekt służył żołnierzom Wehrmachtu , a pod koniec wojny zorganizowano w nim punkt szpitalny. Po zakończeniu działań w budynku rezydowały przedstawicielstwa administracji państwowej, choć równocześnie placówka był organizatorem kieleckiego życia kulturalnego i tak jest do dzisiaj.

Szczegółową historię WDK poznacie na stronie http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=7&id2=37&language=pl