„Wędrowali trzej ułani”

„Wędrowali trzej ułani”  to stara piosenka żołnierska marszowa. Nazywana jest również wojenną piosenką obozową. Można ją też znaleźć w śpiewnikach ludowych, śpiewana jest bowiem na znaną melodię ludową. Istnieje kilka jej wersji (przynajmniej trzy). Jest śpiewana „na pięciu ułanów”  i różną ilość  zwrotek.

Wędrowali trzej ułani z wojny
Pytali się o nocleg spokojny

I znaleźli gospodę spokojną
Pytali się o Maryś strojną

A czyście jej nie widzieli w polu
Jak czyściła pszeniczkę z kąkolu?

A czy ona o weselu myśli
Że pszeniczkę tak z kąkolu czyści?

I jechali przez wszystkie zagony
Aż przybyli do samej, do onej

A ona ich pięknie powitała
I każdemu upominek dał

A pierwszemu rozmarynu wieniec
Bo to był dziewczyny ulubieniec

A drugiemu miłości gorączkę
A trzeciemu obrączkę na rączkę.