Weltschmerz [„ból świata”]

  • Postawa niepokoju, poczucia wewnętrznego wypalenia.
  • Charakterystyczna dla bohaterów romantycznych.
  • Symbolizuje „chorobę pokoleniową” pokolenia młodych romantyków.