Romantyzm [ramy czasowe, ważne wydarzenia historyczne w Europie i Polsce]

Romantyzm, tj epoka, która zaczęła się kształtować  w Europie pod koniec XVIII wieku i trwała do połowy XIX wieku. w Polsce początek tej epoki to rok 1822, a koniec to 1863 rok.

Romantyzm objął takie zjawiska, jak:

 • ideologię,
 • filozofię,
 • politykę,
 • sztukę,
 • literaturę,
 • modę,
 • obyczajowość.

WYDARZENIA HISTORYCZNE (mające wpływ na chronologię epoki i jej ideały)

EUROPA

 • 1789 – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej,
 • 1804-1815 -epoka napoleońska, zakończona kongresem w Wiedniu, ustalający nowy porządek w Europie,
 • 1821 – wybuch powstania w Grecji,
 • 1831 – rewolucja lipcowa we Francji,
 • 1848 – Wiosna Ludów.

POLSKA

 • 1822 – wydanie I tomu „Poezji” A. Mickiewicza, początek epoki,
 • 1830 –  powstanie listopadowe,
 • 1846 – powstanie krakowskie,
 • 1848, Wiosna Ludów,
 • 1863 – powstanie styczniowe, koniec romantyzmu.