„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego [słów kilka o różnych aspektach]

Wydarzenie

 • autentyczny ślub w podkrakowskich Bronowicach,
 • opowieść o konkretnym wydarzeniu towarzyskim, z udziałem znakomitości krakowskich,
 • obraz ówczesnej Polski.

Uroczystość

 • małżeństwo ludzi z rożnych grup społecznych, co daje możliwość spotkania przedstawicieli odmiennych warstw,
 • sytuacja, alkohol, zabawa wyzwalają naturalne zachowania i otwarcie się przed sobą różnych osób,
 • atmosfera zabaw sprzyja też pojawieniu się postaci nierealnych.

Tytuł dramatu

 • wesele to nazwa radosnej uroczystości, choć u Wyspiańskiego nie zawsze tak jest,
 • bohaterowi noszą w sobie lęki i niezaspokojone tęsknoty,
 • tak więc obok humoru i zabawy jest też smutek,
 • tytuł dramatu ma też w części ironiczną wymowę.

Forma teatralna

 • dramat stanowi przykład „teatru totalnego”, wywodzącego się z idei syntezy sztuk, (korzystanie z różnych konwencji i technik teatralnych),
 • występuje malarskie obrazowanie,
 • muzyka staje się elementem fabuły,
 • jest też taniec, a wszystkie te elementy tworzą nastrój niezwykłości,m
 • autor wprowadza w dzieło rożne gatunki literackie, dramat realistyczny przenika się z romantycznym, są elementy dramatu muzycznego, szopki satyrycznej, choć akcja przedstawiona jest w sposób fragmentaryczny.

Rozmowy

 • wyraźnie zarysowane postaci prowadzą dialogi na aktualne tematy,
 • trudno się niektórym porozumieć, nie [potrafią bowiem przekroczyć pewnych barier, choćby wynikających z własnej osobowości lub przynależności do warstwy społecznej,
 • każdy z bohaterów mówi inaczej (odmienność języka),
 • poszczególne osoby prezentują odmienny obraz rzeczywistości.

Zjawy

 • oprócz gości realnych pojawiają się na uroczystości zjawy,
 • dostały żartobliwe zaproszenie od Państwa Młodych, którzy ulegli podpowiedziom Poety,
 • występuje więc w dramacie pierwiastek fantastyczny,
 • zjawy są materializacją podświadomości bohaterów.