„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego [symbolika dramatu]

 • „Wesele” To dramat ponadczasowy, silnie zrośnięty z polską tradycją.
 • Jest przykładem symbolizmu w literaturze i teatrze.
 • Wykorzystując symbole Wyspiański przedstawił współczesną sobie Polskę, bierność, pewne nawet uśpienie narodu.
 • Wiele postaci i rekwizytów można odczytywać dosłownie i w przenośni.

Symbole

Symbol Wyjaśnienie

Złoty róg

 • Znak walki, znak czynu,
 • Ma poderwać ospałe społeczeństwo do walki,
 • Niestety, gospodarz oddał róg Jaśkowi, który go gubi.

Widmo malarza

 • Symbol miłości romantycznej, odrzuconej,
 • Dla Marysi, której się ukazuje jest symbolem niespełnionych marzeń o lepszym życiu.

Czapka z piór pawich

 • Przywiązania do rzeczy błahych i materialnych,
 • Ostrzeżenie,by nie przekładać wartości prywatnych nad państwowe.

Wernyhora

 • Symbol porozumienia ponad podziałami,
 • Pojednanie polsko-ukraińskie w sprawie odbudowy wielkiej Rzeczypospolitej,
 • Nadzieja na odzyskanie niepodległości, sam inicjuje wszelkie działania mające do tego doprowadzić,
 • Jego przeciwieństwem jest w tym sensie Chochoł, który niweczy wszelkie działania Wernyhory.

Stańczyk

 • Ostatni błazen Jagiellonów,
 • Symbol mądrości.

Sznur

 • Znak niewoli,
 • Pozostał Polsce po zaprzepaszczeniu szansy na odzyskanie niepodległości.

Kosy nasadzone na sztorc

 • Wspomnienie Racławic,
 • Gotowość walki.

Taniec chocholi

 • Znak zniewolenia, marazmu i niemocy narodowej,
 • Wymiar pesymistyczny sceny tańca,
 • Końcowy taniec chochoła to kwintesencja myśli zawartej w utworze

Chochoł

 • Stanowi bogatą symbolikę, którą można odczytywać na wiele sposobów.
 • Znak marazmu i uśpienia narodu, ale zarazem symbolizuje nadzieję na rychłe przebudzenie, pod nim śpi przecież róża, czyli oznaka piękna życia.
Zasłuchanie
 • Moment oczekiwania,
 • |Symbolizuje bezczynnego czekanie na cud.
Błędne koło taneczne
 • Bierność wszystkich grup społecznych,
 • Brak jakiejkolwiek inicjatywy niepodległościowej,
 • Poddanie się.
Goście weselni
 • Symbol całego narodu,
 • Prezentacja przekroju społeczeństwa.
Rycerz
 • Zawisza Czarny symbolizuje wszelkie rycerskie ideały.
 •  Symbolem waleczności, męstwa i świetności i okresu Jagiellonów.
 • Znak przywódcy, gotowego  poprowadzić swój kraj do zwycięstwa.
Chata bronowicka
 • Obraz całego kraju – Polski,
 • Prezentacja rozmaitych problemów.
Dzwon Zygmunta w słowach Stańczyka
 • Znak tradycji historycznej y wielkości Polski,
 • Symbol serca narodu,
 • Dopóki dzwoni, naród żyje.
Złota podkowa zgubiona przez konia Wernyhory
 • Znak wielkiego wielkie szczęścia dla znalazcy,
 • Symbol szczęścia ukrytego  w skrzyni.
Kaduceusz, który Stańczyk wręcza Dziennikarzowi
 • Symbolem przywództwa politycznego,
 • Znak usypiania i dezorientowania narodu, a także zniechęcania go do walki narodowo-wyzwoleńczej,
 • Symbol zachęty do lojalności wobec zaborców.
Upiór
 • Jakub Szela jako symbol wielkiej, krwawej zemsty chłopów,
 • Ich siły, ale także naiwności i łatwowierności chłopstwa,
 • Ucieleśnia niemożność porozumienia pomiędzy tymi dwoma stanami.
Krew
 • Jakub Szela chce z siebie zmyć krew symbolizującą winy.