Wi-Fi

Na lekcji religii dzieci miały wykonać zadanie, dziękując Bogu za to co dla nich najważniejsze.  No i młody człowiek zdecydował – Wi-Fi to jest  to. Odpowiedź jest znakiem czasu! (rycinę znaleźliśmy na Fb). A Wy za co jesteście wdzięczni?