Wiadomości ogólne o języku polskim

Język polski to członek języków słowińskich, które dzielą się na 3 grupy:

  • Wschodniosłowiańskie (rosyjski, ukraiński, białoruski),
  • Południowosłowianskie (serbskochorwacki, bułgarski, słoweński, mcedoński),
  • Zachodniosowiańskie (polski, czeski, słowacki, dolnołużycki, górnołużycki).

Zabytki naszego piśmiennictwa sięgają wieku XIV, choć Polska weszła w krąg kultury zachodnioeuropejskiej wraz z przyjęciem chrztu w 966 roku.

Polski język literacki ukształtował się w wieku XVI (okres Odrodzenia), choć nie można jednozznacznie stwierdzić ktory z dialektów sta się jego fundamentem.

Współcześnie jesteśmy krajem jednolitym językowo, osób posługujących się innym językiem jest naprawdę niewiele.

Wraz z językiem literackim funkcjonuję dialekty (Kaszubski, śląski, wielkopolski, mazowiecki, podkaski, pomorski, podhalański).

Polacy zawsze dbali o utrzymanie języka , dlatego stosunkowo łatwe było zespolenie społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej (1918).