Połączenia spółgłosek polskich

Poszczególne spółgłoski łączą się  z wybranymi samogłoskami, przykładowe łączliwości zaprezentowano poniżej.

Samogłoski:

a  ą  e  ę  i  o  u(ó)  y

Spółgłoski łaczące ze wszystkimi samogłoskami oprócz „i”:

p b m f w t d c dz s z n ł r  cz dż sz ż ch

Spółgłoski łaczące się zze wszystkimi samogłoskami   wyjątkiem „y”:

p’  b’  m’  f” w’ ć  dź  ś  ź  ń

Spółgłoski łaczące się ze wsystkimi samogłoskami oprócz  „i” oraz „y”:

k g l

Spólgłoski łączzące się tylko z samogłoskami „e” oraz „i”:

k’ g’

„G” występuje także wyjątkowo przed nosówkami (ą, ę), no. giętki, giąć.

Spólgłoski łącące się tylko  samogłoską „i” lub  twz. „i” niezgłoskotwórcym:

l’  r’  t’  d’  s’ z’ c’

Spółgłoski, które nie łączą się z żadną samogłoską, występujące przed innymi spółgłoskami:

η przed k, g, η’ porzed k’, g’ w wyrazach zapożyczonych