Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne to miejsca odosobnienia dla dużej liczby ludzi, którzy zdaniem władz winni być izolowani od reszty społeczeństwa.

Pierwsze z nich zorganizowano w III Rzeszy (1933) w myśl „rozporządzenia wyjątkowego o ochronie narodu i państwa” z dnia 28 lutego 1933 r.

Kolejnym państwem, które tworzyło tego rodzaju obozy była Sowiecka Rosja.

Niektóre z obozów były obozami pracy, inne zaś obozami zagłady.

Wszystkie jednak oparto na totalitarnych zasadach zarządzaania, gdzie podstawowym zadaniem i celem było fizyczne wykorzystanie oraz pozbawianie ludzi godności, prywatności.

Była to starannie zaplanowana eksterminacja określonych grup ludności, przede wszystkim Żydów.

Obozy koncentracyjne to wyjątkowo okrutny sposób walki w onnymi narodowościami w nowoczesnej cywilizacji.