Końcówki deklinacji męskiej rzeczowników

Poniżej przedstawiony zzostał przegląd końcówek przypadkowych w deklinacji męskiej rzeczowników.

Przypadek Liczba
pojedyncza mnoga
Mianownik -Ø, -o -owie, -i, -y, -e
Dopełniacz -a, -u -ów, -i, -y
Celownik -owi, -u -om
Biernik -a, -Ø -ów, -i, -y, -e
Narzędnik -em -ami, -mi
Miejscownik -e, -u -ach
Wołacz -e, -u -owie, -i, -y, -e