Człowiek „zlagrowany”

Pojęcie „człowiek zlagrowany” wiąże się ściśle z niemieckim określeniem obozu  zagłady, śmierci, pracy.

To w nich dochodzi do zniewolenia, co determinuje  postawy ludzi w nich osadzonych, którzy odrzucili wartości i zasady pozaobozowego świata. Zrobili to chcąc przetrwać w tym „nieludzkim miejscu”.

Nazywane jest to „moralnością odwróconą”, gdzie człowiek łamie się i dostosowuje do nowych warunków.

Często wiąże się to z koniecznością przyjęcia metod oprawców i podobnego postępowania,by tylko przedłużyć własną egzystencję i uchronić się od śmierci, nawet kosztem innych.

Takie postępowanie bywa bezlitosne, egoistyczne, nieludzkie, szczególnie wobec współwięźniów.

Przyjęcie reguł ciemiężycieli jest nieodwracalne, pozostaje w człowieku na zawsze.