Wieczorkiewicz Bronisław

Bronisław Wieczorkiewicz 

( 27 marca 1904, Żychlin – 5 września 1974)

Językoznawca, polonista

Profesor filologii polskiej  i słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnik Powstania warszawskiego.

Autor licznych prac z metodyki nauczania, badacz gwar środowiskowych, zwłaszcza gwary warszawskiej.

Jeden  z tłumaczy Biblii warszawskiej, protestanckiego przekładu Pisma Świętego na język polski wydanego w roku 1975 przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Napisał też:

  • Gwara warszawska dawniej i dziś (1966),
  • Z badań nad gwarą warszawską (1963-1965),
  • Słownik gwary warszawskiej (1966).