„Wiek złoty” Ludwika Jerzego Kerna

  • Niezwykle ciekawy wiersz Kerna, niezwykle ciekawego twórcy i dziennikarza „Przekroju”.
  • Choć utwór powstał wiele lat temu – jakże jest uniwersalny i ponadczasowy.
  • Prawdziwe realia ujęte zostały z poczuciem humoru i drwiną.
  • Rzecz o hołocie, złodziejach i hochsztaplerach.
  • Czytelnik znajdzie odwołanie do hołoty obcych krajów.
  • Według twórcy „nasza hołota” też niczego sobie.
  • Uważny obserwator zauważa to codziennie.
  • Wiersz stroficzny, zwrotki o różnej liczbie wersów.
  • Występują rymy dokładne i niedokładne o zróżnicowanym położeniu.