Znaczenie Adama Mickiewicza dla rozwoju polskiej kultury

Mickiewicza postrzega się jako największego wieszcza. Znawcy przedmiotu przypisują mu ogromny wkład do literatury i kultury narodowej. Podkreśla sie także jego znaczenie w kulturze ogólnoludzkiej. Wśród „literackich zasług” wskazuje się:

  • wprowadzenie do literatury wierzeń i obyczajów ludu,
  • pokazanie ludowego poczucia winy i kary,
  • przywiązanie do rodzinnego kraju,
  • utrwalenie piękna ojczystej przyrody, w sposób niezwykle barwny i obrazowy,
  • wskazywanie wartości uzasadniających człowieczeństwo,
  • kreowanie poczucia braterstwa i solidarności między ludźmi,
  • wskazywanie obrony ojczyzny jako podstawowego obowiązku patrioty,
  • wzniesienie na szczyt doskonałości artystycznej języka polskiego,
  • przedstawianie spraw w sposób zrozumiały, prosty, jasny, jednocześnie wzniosły.