Wielokropek

Wielokropek to znak interpunkcyjny używany stosunkowo rzadko. Występuje na końcu zdania, a  wykorzystuje się go w przypadku:

  • gdy wypowiedź została z jakiegoś powodu przerwana  (np. Dawno temu powiedziałam, ale…),
  • nieoczekiwanych słów (np. Na lekcji Basia wstała, spakowała plecak i …wyszła pewnym krokiem z klasy),
  • nawiasów, oznaczających pominiętą część cytatu (np. „Wszystkie mity mają swoje korzenie w religii (…), podłożem wierzeń greckich był stosunek do otaczającej natury”).