Wiersze

  • Cechą charakterystyczną tekstów pisanych wierszem jest podział na wersy.
  • Mogą się składać z takiej samej lub różnej liczby sylab (zgłosek).
  • Liczba sylab kierunkuje wypowiedz na temat wiersza, np. utwór napisany trzynastozgłoskowcem.
  • Teksty wierszowane dzielą się także na strofy (zwrotki).
  • Strofa to część wiersza z złożona z takiej samej liczby wersów, wyodrębniona graficznie, mająca określony rytm i powtórzona w tym kształcie  co najmniej 2 razy.
  • Najbardziej rytmiczne są utwory o takiej samej lub podobnej liczbie sylab w wersach oraz rymowane.
  • Wiersz jest rytmiczny nawet bez rymów (wiersz biały).