Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym

 • W takiej wypowiedzi autor przedstawia swoje stanowisko w określonej sprawie.
 • Uzasadnia je podając własne argumenty.
 • Każdy może mieć własne zdanie, istotnie by umiał podać argumenty .
 • Argumenty powinny być poparte odpowiednimi przykładami.

 • Wypowiedz argumentacyjna składa sie z następujących części:
  • wstępu, w którym zawarte jest stanowisko osoby wypowiadającej się w danej sprawie,
  • rozwinięcia, tj. potwierdzenie swego stanowiska za pomocą argumentów,
  • zakończenia będącego podsumowaniem rozważań, ponadto zamieszcza się w nim wnioski.