Wierszokleta

Poeta pisał dzieciom wiersze, bo nie umiał mówić prozą.