Wieś i ludowe obyczaje w literaturze

Temat wsi i obyczajów ludowych zawitał do literatury powszechnej już w starożytności.

W polskiej literaturze pojawił się w okresie renesansu, kiedy to Jan Kochanowski i Mikołaj Rej pokazywali wyidealizowany obraz wsi.

W epoce romantyzmu obraz wsi ilustrował Adam Mickiewicz.

Epoka pozytywizmu to znacznie szerszy powrót do ludowości, ale także biedy i cierpienia chłopów.

Młoda Polska i jej twórcy zaczęli obrazować i podkreślać potęgę tkwiącą w chłopach, ukazywali zróżnicowanie tej grupy społecznej, pokazywali bogactwo tradycji i obyczajów.