Czar szkolnego przedmiotu

Matematyka zniewala wielu uczniów.