„Wiesław Myśliwski jubileuszowo” [wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach]

Z okazji 90 urodzin pisarza można obejrzeć  wystawę poświęcona jednemu z najwybitniejszy pisarzy współczesnych w WBP. Warto pamiętać, że twórca pochodzi z  okolic Sandomierza, jest dwukrotnym laureatem „Nike”, doktorem honoris causa UJ, gdzie w uzasadnieniu stwierdzono, że otrzymał wyróżnienie za całokształt twórczości „ujmującej uniwersalne aspekty kondycji człowieka naszej epoki”. Wystawa na kilkunastu fotogramach przedstawia życie i twórczość pisarz, a także jego prace plastyczne. Warto obejrzeć, polecamy gorąco…