Wietnamskie

Jaki jest człowiek, takie są jego marzenia.