Wietnamskie

Korzystaj z wiosny, człowiecze – szybko się skończy i przybędzie starość.