Wina

W średniowieczu ulice były ciemne z powodu elektryczności, która jeszcze nie została wynaleziona.