Herbert [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 970 roku w Wormacji w Niemczech.
 • Wychowywał się w klasztorze benedyktynów w Lotaryngii.
 • To miejsce sprawiło, że pragnął zostać zakonnikiem.
 • Ojciec kazał mu jednak wrócić do Wormacji odjąć kanonię.
 • Herbert zdobył zaufanie ludzi i młodego cesarza Ottona III.
 • Piął się szybko po szczeblach kariery duchownego.
 • Został kanclerzem diecezji, a w 998 roku arcybiskupem Kolonii.
 • Był wiernym przyjacielem cesarza Ottona III.
 • Po jego śmierci sprzeciwiał się Henrykowi II i objęciu przez niego władzy.
 • Później pogodzili się i działali na rzecz państwa.
 • Herbert mógłby i dziś być wzorem człowieka i kapłana.
 • Był poważny, sprawiedliwy, łagodny, ale wymagający.
 • Jego modlitwy miały moc.
 • Pewnego razu wg legendy jego modlitwy sprowadziły deszcz, co uratowało zbiory.
 • Herbert zmarł w 1021 roku.

 • Świętego Herberta wzywa się w modlitwach podczas suszy.
 • Dzień św. Herberta – 16 marca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]