Wiosną [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wiosną przysłówek Wiosną wyjeżdżam do sanatorium.