Widocznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
widocznie przysłówek Widocznie miał ważniejsze sprawy.