Wieczorem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wieczorem (wieczorami) przysłówek Wieczorem do Kielc.