Wielce [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wielce przysłówek Byłam wielce zaciekawiona.