Wielokroć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wielokroć przysłówek Wielokroć mu to powtarzałam.