Wielokrotnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wielokrotnie przysłówek Wielokrotnie poprawiałam mu zeszyt.