Wieczór [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wieczór rzeczownik Wieczór był bardzo chłodny.