Wiele, wielu [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wiele, wielu przysłówek Czuła się o wiele lepiej.
liczebnik nieokreślony Wykonałem wiele prac.