Więc [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
więc spójnik wynikowy Nie uczyłem się, więc dostałem jedynkę.