Więcej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
więcej stopień wyższy od wiele, dużo Powiedziałem, że więcej nie mogę.