Większy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
większy stopień wyższy od wielki, duży Bartek jest większy od Basi.