W imieniu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w imieniu przyimek Podpisuję to w imieniu brata.