Wio! [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wio! wykrzyknik Wio! – krzyknął na konia.