Wiosna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wiosna rzeczownik Wiosna minęła tak szybka.