Wiśta [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wiśta wykrzyknik Wiśta! Zawołał na konia.