Właściwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
właściwie przysłówek Czuła się właściwie dobrze.
partykuła oceniająca No właśnie!