Właśnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
właśnie przysłówek Zaczęło właśnie padać.
wykrzyknik No właśnie!