Szymborska Wisława

WISŁAWA SZYMBORSKA

(2.07. 1923, Bnin koło Kórnika – 1.02. 2012, Kraków)

Poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka literatury francuskiej, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996.

Od 1931 roku mieszkała z najbliższymi w Krakowie, tu chodziła do szkoły i studiowała na UJ (filologię polską i socjologię), okupację  także spędziła w Krakowie, w obawie przed wywózką na roboty do Niemiec pracowała jako urzędniczka na kolei.

Zaczęła swoje wiersze publikować w prasie po 1945 roku. W swojej twórczości zwracała uwagę na paradoksy obecne w świecie, a także na nieoczywistość jakiejkolwiek filozofii.

Była żoną poety Adama Włodka, a później partnerką pisarza Kornela Filipowicza.

Cudowna optymistka, zawsze „zachłanna” życia kobieta. Życzliwie obserwowała łudzi, choć z pewnym ironiczny dystansem. Jej poezja ma charakter egzystencjalny, filozoficzny, poetka snując refleksje w kontekście historycznym, politycznym czy biologicznym, mówi o sensie życia, bezbronności człowieka wobec historii, biologii, roli przypadku, tragizmie, samotności, wyobcowaniu, braku porozumienia, poczuciu zagrożenia, ułomności człowieka, cierpieniu, przemijaniu i śmierci, ale też o urodzie życia.

Podejmowała dialog  z tradycją filozoficzną i kulturą minionych epok, demaskując mity współczesności.

Pisała z dystansem i przekora obrazując uwikłanie człowieka w historię i biologię.

Jej twórczość nazywana jest refleksyjną i osobistą.

Wielokrotnie podejmowała temat roli przypadku i przeznaczenia w życiu człowieka.

Pisze o problemach skomplikowanych, abstrakcyjnych, wieloznacznych, używając prostego, konkretnego, precyzyjnego języka. Zadaje proste, niekiedy wydawałoby się „naiwne pytania”, podważa przyjęte schematy myślenia i stereotypy, wyraża sceptycyzm, dystans, wątpliwości i zdziwienie.

Świetnie operowała ironią i paradoksem, stosując nieraz nawet kolokwializmy.

Posługuje się:

 • ironią,
 • paradoksem,
 • kontrastem,
 • liryką maski,
 • konceptem,
 • dowcipem,
 • humorem,
 • anegdotą
 • przemilczeniem,
 • aluzjami,
 • zaskakującymi puentami.

Zapalona podróżniczka, chętnie poznająca świat i nowych ludzi.

Fanka papierosów, palenie ułatwiało jej tworzenie kolejnych utworów, bezwiednie zapaliła nawet na przyjęciu w obecności króla Szwecji
 Smakoszka skrzydełek z KFC.

Najważniejsze tomiki wierszy:

 • „Dlatego żyjemy” 1952,
 • „Pytania zadawane sobie” 1954,
 • „Wołanie do Yeti” 1957,
 • „Sól” 1962,
 • „Wiersze wybrane” 1964,
 • „Sto pociech” 1967,
 • „Wszelki wypadek” 1972,
 • „Wielka liczba” 1976,
 • „Ludzie na moście” 1986,
 • „Koniec i początek” 1993,
 • „Widok z ziarnkiem piasku” 1996,
 • „Chwila” 2002,
 • „Dwukropek” 2005,
 • „Tutaj” 2009.