Własny [wyrazy przeciwstawne]

 • Własny, należący do kogoś, swój, indywidualny, odrębny.
 • Przeciwstawne:
  • cudzy,
  •  czyiś,
  • wspólny,
  • powszechny,
  • ogólnie przyjęty.