Właściwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Właściwy, taki, jaki powinien być, spełniający konieczne warunki, odpowiedni, stosowny, należyty.
  • Przeciwstawne:
    • błędny,
    • nieprawidłowy,
    • nieodpowiedni,
    • niestosowny.